Bizim Dünya Veri Portekiz göre şu anda yedi gün içinde milyon nüfusu başına 4.885 vaka ortalama vardır, sadece Danimarka (yedi gün içinde ortalama milyon nüfusu başına 6.836 vaka), Fransa (5,356 vaka) ve Slovenya (5,064 vaka) aştı. Avrupa ortalaması milyon kişi başına 2.453 vakadır.

Ölçeğin diğer ucunda yedi gün içinde milyon nüfusu başına en düşük enfeksiyona sahip AB ülkesi olan Malta (573 vaka), ardından Polonya (846 vaka), Romanya (878 vaka), İrlanda (1,142 vaka) ve Slovakya (1,177 vaka) izliyor.

Covid-19 nedeniyle ölüm sayısı söz konusu olduğunda, Portekiz şu anda AB ortalamasının biraz altında (4.2 milyon kişi başına günlük ölüm) ve Avrupa düzeyinde 13. pozisyonda ülkeyi yerleştirir yedi gün, ortalama milyon kişi başına günde 3,92 ölüm vardır.

Bu bağlamda Bulgaristan, Covid-19'dan en yüksek ölüm oranına sahip AB ülkesidir (milyon kişi başına ortalama yedi gün boyunca 11.37 günlük ölüm), ardından Hırvatistan (10.29 ölüm), Yunanistan (9,11 ölüm), Slovakya (8.47 ölüm) ve Malta (7,75 ölüm) izlemektedir.