ESA tarafından alınan 22.523 geçerli astronot başvurularından en büyük sayı Fransa'dan (7,087) ve ardından Almanya (3.695) ve Birleşik Krallık (2.000) geldi. Astronot (fiziksel bir sakatlık ile) boşluk başka bir 257 uygulama çekti.

Kapsamlı bir tarama aşamasının ardından, ESA'nın astronot seçiminin ikinci safhasına 1.361 kişi davet edildi. Bu, Avrupa'daki bir tesiste psikolojik performans testlerinin tam bir günüdür. Bu 13 tanesi Portekiz, yaklaşık 10 erkek ve 3 kadın.

İkinci aşamaya davet edilen astronot adaylarının sayısı 530 kadın ve 831 erkek ve her Üye Devletten en az üç adaydan oluşmaktadır

Ayrıca astronot (engelli) boşluğu için başvuran 27 aday ikinci aşamaya davet edildi.

İkinci aşamada başarılı olan adaylar, tıbbi testlerden önce bir dizi psikolojik görüşme ve grup testine katılmaya devam edecekler. Bu seçim aşamalarından her birini başarılı bir şekilde geçenler işe alım görüşmelerine davet edilecektir. ESA'nın yeni astronot ve yedek astronot sınıfının 2022 sonbaharında duyurulması bekleniyor.