“ Ocak 2022'de, malların ihracatı ve ithalatı, yıllık bazda yıllık değişimler sırasıyla%22,2 ve%+37.5 (Aralık 2021'de aynı sırayla +24.1 ve%35.1)”, INE uluslararası ticaret istatistiklerine bakın.

Ocak 2020 yılına kıyasla, salgın öncesi dönem ihracatı%9,7 ve ithalat%13,3 oranında arttı.

Yakıtlar ve yağlar hariç tutulduğunda ihracat ve ithalat sırasıyla%19.5 ve%29,9 artmıştır (Aralık 2021'de aynı sırayla +%24.1 ve%28,8).