Vatandaşlaşma oranı, bir yıl boyunca bir ülkenin vatandaşlığını alan kişi sayısının yılın başında aynı ülkedeki yabancı sakinlerin stoklarına oranıdır. 2020 yılında İsveç'te en yüksek vatandaşlık oranı kaydedildi (100 vatandaş vatandaşı için verilen 8,6 vatandaşlık).

Portekiz'de kaydedilen oran% 2 olan AB ortalamasının üzerindeydi. Masanın karşı ucunda Letonya, Estonya ve Litvanya gibi ülkeler yer alıyor ve ikincisi ise 2020 yılında sadece%0,2 oranında vatandaşlık oranı kaydedildi.

Verilen vatandaşlarda artış

Eurostat verileri, Portekiz verilen vatandaşlık sayısındaki en büyük artışlardan birini kaydettiğini göstermektedir. 2020 yılında 729.000 kişi ikamet ettikleri bir AB Üye Devleti'nin vatandaşlığını satın aldı, 2019 yılına kıyasla%3'lük bir artışla “esas olarak İspanya'da gözlenen artışlardan kaynaklanıyor (+27.300 İspanyol vatandaşlığı 2019 yılında verilen +27.300 İspanyol vatandaşlığı), ardından Hollanda (+21.800), İsveç (+16.000) ve Portekiz (+ 11,000)”.

Öte yandan, mutlak açıdan en büyük indirimler Fransa'da (2019 yılına kıyasla -23.300 Fransız vatandaşlığı verildi), Almanya (-20.800) ve Belçika'da (-6.700) meydana gelmiştir.