Güncellenmiş rakamlara göre, Portekiz son yedi gün içinde hastalığa atfedilen milyon nüfusu başına 1.93 ölüm ortalamasına sahiptir ve bu göstergede Avrupa Birliği ortalamasının altında, 2.13, ancak dünyanın üstünde 0.63.

Finlandiya, AB ülkelerinin en yüksek ortalamasına sahip (5,2), ardından Estonya (5), Letonya (4,9), Litvanya (4,7) ve Yunanistan (4,5) izlemektedir.

Küresel düzeyde ve sadece bir milyondan fazla nüfusu olan ülkeler göz önüne alındığında, Hong Kong 35.9'dan 25,6 düşüyor ancak yine de en yüksek ortalamaya sahip, ardından Güney Kore (6.76), Finlandiya, Estonya ve Letonya izlemektedir.

Bir milyon kişi başına yeni günlük vakalar açısından Portekiz, bir önceki yedi günde 1.100'den 1.060'a düştü ve 16. seviyeden Avrupa Birliği'nin en yüksek 15. seviyesine yükseldi.

Bu göstergede Kıbrıs Rum Kesimi en yüksek ortalama 5,210, ardından Avusturya (4,260), Lüksemburg (2.030), Hollanda (2.020) ve Yunanistan (1.950) izlemektedir.

Milyon nüfusu başına yeni günlük vakaların Avrupa ortalaması 1.350'den 1,110'a düştü ve dünya ortalaması 224'ten 184'e düştü.