Rapora göre, Portekiz'de 10 ila 100 milyon dolar (9€ ve 90 milyon euro) arasında değerinde bir servete sahip 1.930 kişi var, 100 ila 1 milyar dolar (90€ ve 904 milyon €) arasında değerinde servet durumunda 65 düşen bir sayı var.

Bu

milyarder söz konusu olduğunda rapor Portekiz'de bu (€904 milyon euro) aşan bir servet tutmak sadece üç kişi olduğunu belirtiyor.

Henley & Partners, verileri derlemek için ülkeleri yükümlülükler hariç, her bireyin varlıklarının (mülk, nakit, hisse veya işletmeler) toplamı açısından analiz etti. Ülkelerin toplam zenginliğini hesaplayan finans şirketine göre — mali refahı GSYİH'dan daha iyi değerlendirmenin daha iyi bir yolu olduğunu düşünüyor — ABD'de, örneğin, milyarderlerin değeri milyar dolardan fazla olan 810 kişi var. Bu, 234 ve 36 milyarder ile sıralamada ikinci ve üçüncü sıraları işgal eden Çin ve Japonya'da çok daha yüksek bir sayıdır.