IAVE zaten yürüten bazı “küçük deneyler” yapmıştı dijital testler ama şimdi, Kurtarma ve Esneklik Planı (PRR) finansman yoluyla, DAVE-Dış Değerlendirme Dematerialization projesi ile ilerleyecektir, ki bu üç yıl içinde tüm zorunlu eğitim öğrencilerinin ulusal testler ve sınavlara dijital formatta, IAVE Lusa'ya söyledi.

Model şu anda olan bazı okullarda Haziran ayında test edilecek pilot projeye katılmak için seçildi. Örnek deneyim, şu anda değerlendirme testlerine giren bazı öğrenciler ile olacak.

Bir sonraki akademik yılda, değerlendirme testleri zaten 2., 5. ve 8. sınıflarda tüm öğrenciler tarafından dijital format. Sadece sanatsal anlatım ve beden eğitimi testleri olmayacak.

IAVE, bu projeye göre “ analog ve geleneksel metodolojilerin, didaktiklerin ve değerlendirme tekniklerinin dijital desteğe sadece bir transpozisyonu değil, bir paradigma kayması” değil, “entegre edilmesini ve örgütsel ve lojistik süreçten, testlerin hazırlanması, bunların uygulama ve sınıflandırma süreçlerine, öğrenme dış değerlendirme sürecine doğasında tüm prosedürleri dematerializing”.