“Homofobi, Bifobi ve Transfobiye Karşı Bu Uluslararası Gün'de Cumhurbaşkanı, bir topluluk olarak, herhangi bir ayrımcılık biçimiyle ilgili olarak sıfır toleranslı bir Portekiz için, herhangi bir bahane altında savaşmanın öneminin altını çiziyor”.

MarceloRebelo de Sousa'ya göre, ister özel alanda ister kamusal alanda, okulda, işte, sağlıkta olsun, “birçok LGBTİ insana karşı ayrımcılık devam ediyor”.

“Pek çok nefret biçimine bu kadar yatkın bir zamanda, bu amaç için, ayrımcılıkla mücadele için somut politikalarda, aynı zamanda günlük jestlerimizde, ilişki kurma ve birlikte yaşama şeklimizde, kapsayıcı ve önyargısız açık bir toplum için bir araya gelmemiz zorunludur” dedi.

Cumhurbaşkanı, bu uluslararası günün insanları bir araya getiren şeyin ne olduğunu hatırlamaya ve “kardeşçe bir arada yaşamayı” hatırlamaya hizmet ettiğini soruyor.

BaşbakanAntónio Costa, bugün São Bento'daki resmi konutta gökkuşağı bayrağını KALDIRDI ve ayrımcılığa karşı kamu politikaları geliştirme taahhüdünde bulundu.