Porto'nunkentsel alanındaki kısmi grev 23 Mayıs'ta 05:00 ile 08:30 arasında gerçekleşecek, Lizbon'un kentsel alanındaki grev ise 27 Mayıs 17:00 ile 21:00 arasında yapılacak.

Ticarihizmet ve nakliye işçilerinin (hakemler, bilet gişesi çalışanları ve doğrudan yöneticileri) çoğunluğunu temsil eden sendika, maaş ölçeğinde% 0.9'luk artışın sürekli satın alma gücü kaybına kıyasla “kabul edilebilir bir değer” olmadığını düşündü, “bir şey 2019'dan beri oluyor”.

CP— Comboios de Portugal işçileri, bütün işçilere 90 avroluk maaş artışı talep etmek için Pazartesi günü 24 saatlik greve gittiler.