Bildiride, “Siber suç alanında, artan bir tehdit yörüngesi kaydedildi, yani son derece organize ulusötesi siber suçların artan profesyonelleşmesiyle motive edildiğinde ve gaspçı faaliyetlere veya dijital dolandırıcılığa bağlı kaldığında” diyor.

Belgedeayrıca “Portekiz dijital dokusuna karşı uluslararası siber suç operasyonlarının etkili bir şekilde kötüleşmesi, kamusal görünürlüğün artmasının sonuçları ve sosyal veya ekonomik dinamikler için yıkıcı bir potansiyele sahip, yani fidye yazılımı operasyonları bağlamında” ( Bir tür şifreleme kullanarak bilgisayarlardan ve sunuculardan gelen verileri engellemek için kullanılan zararlı yazılımlar).

Sibercasusluk

Portekizhedeflerine karşı siber casusluk ile ilgili olarak, rapor, “kamu ve özel hedeflerin yanı sıra stratejik alaka düzeyine sahip varlıkları tehlikeye atmayı amaçlayan siber saldırıların meydana gelmesinde süreklilik” olduğunu gösteriyor.

RASI'yegöre, “bu eylemlerin karmaşıklığı, hacmi ve yıkıcı sonuçları açısından gelişme olasılığı ile kalıcı bir tehdittir”.