İstatistikselweb sitesine göre Veri Dünyamız, yeni vakaların günlük ortalaması geçen hafta milyon kişi başına 2.290'dan bu Pazartesi 2.580'e yükseldi, bunu 449 ile İspanya, 351 ile Yunanistan, Almanya (338) ve İtalya (334) izledi.

Birmilyondan fazla nüfusu olan ülkeler ve bölgeler göz önüne alındığında, Tayvan en yüksek yeni günlük vaka ortalamasına (3.420), ardından Portekiz, Singapur (1.460), Avustralya (1.440), Yeni Zelanda (1.360) ve Panama (727) takip ediyor.

Covid-19'aatfedilen yeni günlük ölümlerle ilgili olarak Portekiz, Avrupa Birliği'nde (3.19) en yüksek seviyeyi koruyor, geçen haftadan bu yana neredeyse hiç değişmeden, 3.17'de Finlandiya, ardından 2.99 ile Finlandiya, 2.15 ile İspanya, 1.72 ile İrlanda ve 1.56 ile Yunanistan.

Küreselanlamda, bir milyondan fazla nüfusu olan bölgelere ve ülkelere bakıldığında, Tayvan, covid-19'a (3.95) atfedilen günlük en yüksek yeni ölüm ortalamasına sahip, ardından Portekiz, Finlandiya, Yeni Zelanda (2.65) ve İspanya izliyor.

AvrupaBirliği'nde milyon kişi başına düşen yeni günlük vakaların ortalaması 269.51 ve 0.91'deki yeni günlük ölümlerin ortalaması, geçen Pazartesi olandan daha düşük değerler.

Yenivakaların dünya ortalaması 62'de ve covid-19'a atfedilen yeni ölümlerin oranı da geçen haftadan itibaren 0.19 seviyesinde.