Birçokbelediye, gelecek okul yılı için okul yemeği tedarikinde güçlük çektiklerini söylüyor, çünkü şirketler Devletin ödediğinin iki katını istiyor.

Jornalde Notícias'a göre, şirketler her okul yemeği için yaklaşık üç avro istiyor, ancak hükümet sadece 1, 40 avro ödüyor. Konseyler daha fazla para istiyor.