Yapılanaçıklamada, köprüyü yöneten kuruluş, kapatmanın altyapı üzerinde halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında topografik kontrol ihtiyacından kaynaklandığını söyledi.

Alternatifolarak Lusoponte, 25 de Abril Köprüsü'nün kullanılmasını ve yalnızca 02:00 ile 05:00 arasında izin verilen tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak bu geçide getirilen kısıtlamalara uymayı önermektedir.

Nisanayında şirket, altı sirkülasyon şeridinin bakımına rağmen, işlerin yürütülmesi nedeniyle şeritlerin genişliğinin Kasım ayının başına kadar azaldığını duyurdu.