Yenivakaların günlük ortalaması geçen hafta milyon kişi başına 2.580'den Pazartesi günü 2.380'e düştü, bunu 429 ile Almanya, 345 ile Yunanistan, Fransa (343) ve Finlandiya (335) izledi.

Dünyaçapında, bir milyondan fazla nüfusu olan ülkeler ve bölgeler göz önüne alındığında, Tayvan en yüksek yeni günlük vaka ortalamasına (3.070), ardından Portekiz, Yeni Zelanda (1.340), Avustralya (1.140) ve Panama (690) takip ediyor.

Covid-19'aatfedilen yeni günlük ölümlerle ilgili olarak Portekiz, Avrupa Birliği'nde (3.68) en yüksek seviyeyi koruyor, ardından 2.7 ile Finlandiya, 2.21 ile İrlanda, 1.51 ile Yunanistan ve 1.4 ile Estonya izliyor.

Küreselanlamda, bir milyondan fazla nüfusu olan bölgelere ve ülkelere bakıldığında, Tayvan, Covid-19'a (5.29) atfedilen günlük en yüksek yeni ölüm ortalamasına sahiptir ve ardından Portekiz, Finlandiya, İrlanda ve Yeni Zelanda (1, 87) gelir.

AvrupaBirliği'nde milyon kişi başına düşen ortalama yeni günlük vaka sayısı 280 ve günlük yeni ölümlerin sayısı 0.83'tir. Yeni vakaların dünya ortalaması 59 ve Covid-19'a atfedilen yeni ölümlerin oranı 0.18'dir.