CES Genel Sekreter Yardımcısı Esther Lynch yaptığı açıklamada, “Tatiller, işçilerin sağlığını ve refahını sağlamak için çok önemli oldukları için lüks olmamalıdır” dedi.


Araştırmaya göre 2019 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin yarısından fazlasında tatil yapamayan nüfusun oranı artmış ve bu mali kapasiteye sahip olmayan işçilerin oranı 11 ülkede artmıştır.