SNR' ye göre, 1., 05, 08., 12., 19., 22, 26 ve 29 Ağustos tarihleri için grev bildirimi verildi.

Sendika, bir toplantıdan sonra IRN'nin Adalet Bakanlığı'na (MJ) derhal grevin iptal edilmesi için “ücret kısıtlamalarını çözmek için açık ve acil bir taahhüt” olması gerektiğini bildirmeyi taahhüt ettiğini söylüyor. sorunu, bir konu nedeniyle yasal değişiklikler ve daha uzun müzakere ihtiyacı, daha sonra çözülecek.

Birliğe göre, Vatandaşların ve şirketlerin yaşamları üzerinde yansımaları olacak grevden kaynaklanan kısıtlamalar, “yetkili olmayan MJ ve IRN Yönetim Kurulu"nun sorumluluğundadır., ne de iyi niyetle uymadılar grevi iptal etmek için müzakereler”.

Grev sırasında sağlanması gereken asgari hizmetlere gelince, sendika ölüm tehlikesi veya doğumun yakın olması nedeniyle acil resmi evlilikler için reaktif eylemleri sunar, yakın ölüm ve resmi evlilikler için çağrı tarihinden önce planlanmış resmi evlilikler için reaktif eylemler sunar. grev.


SNR, vatandaşların belgelerinin geçerliliğinin farkında olduklarından ve zamanında yeniden onaylamalarını teşvik etmeleri gerektiğinden, bir vatandaşın kartının veya pasaportunun verilmesinin acil olmadığını anlar.