İzlenen 60 rezervuardan sadece beşinde su mevcudiyeti toplam hacmin% 80'inden fazlaydı ve 26'sının toplam hacmin% 40'ının altında su mevcudiyeti var.

Sadece Ave havzası, Temmuz sonunda referans dönemindeki ortalama depolamayı aştı (1990/91 - 2020/21).

Temmuz ayının son gününde, Cávado (%36.4), Mira (%37.2) ve Sado (%41.1) havzaları da daha az su mevcudiyetine sahipti.

Mondego (%77,8), Guadiana (%66,3) ve Ave (%59.2) havzaları en yüksek seviyelere sahipti.

Tagus Havzası kapasitesinin% 51,9'unda idi.

Her havza birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.


Haziran ayının sonunda, anakara topraklarının dörtte birinden fazlası aşırı kuraklıktaydı (%28.4) ve geri kalan bölge şiddetli (%67,9) ve orta derecede kuraklıktaydı (%3.7).