Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından yayınlanan uluslararası ticaret verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat ve ithalat 2021'deki aynı döneme göre sırasıyla% 32,2 ve% 37,7 arttı.

İstatistik otoritesi ayrıca, bu arada elde edilen ek bilgilere dayanarak, ihracatta %18,3 ve ithalatta %22.0'lik artışlar için Haziran ayında açıklanan ön sonuçlara kıyasla revizyonları sunan 2021 yılı için nihai sonuçları sundu ( sırasıyla 0 ve 0,6 puanlık revizyonlar).


Haziran 2022'de, malların ihracatı ve ithalatı yıllık bazda nominal artışlar kaydetti (Mayıs 2022'de aynı sırayla +40.7 ve% 45,0) sırasıyla% 37.1 ve% 41.6 nominal artışlar kaydetti.