Global Media Group'un (GMG) sermayesinin %35.25'ini elinde tutan bir Makao şirketi olan KNJ Investment Limited'in başkanı Kevin Ho, Lusa'ya grubun “bazı ana faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya ve dijitalleşmeye daha fazla odaklanmaya çalıştığını” söyledi.

Kevin Ho, “Dijital tarafta kağıt tarafında daha iyi olan bazı dergiler ve hatta bazı gazeteler olacak” dedi.

“ Kağıt maliyetinin daha yüksek ve daha yüksek seviyelere ulaşmasıyla”, işadamı ekledi, GMG “öncelikle maliyetleri düşürmenin ve ikincisi gelirleri artırmanın farklı yollarına bakıyor”.

GMG, Portekiz"in en büyük medya gruplarından biri, TSF radyosunun da sahibi, O Jogo gibi diğer başlıkların yanı sıra, Lusa haber ajansında hisseye sahip.

Kevin Ho, Covid-19 salgını ve “Rusya ile Ukrayna arasındaki olay” nın etkisine rağmen,

istikrarlı iyileşme

Portekiz'deki medya sektörünün “istikrarlı bir şekilde iyileştiğini” söyledi.


İşadamı, GMG'nin operasyonları “yılın başından bu yana bazı olumlu sonuçlarla iyileşme belirtileri gösteriyor” diye ekledi.