“Komisyon, önümüzdeki sonbahar ve kış sezonunda Covid-19 vakalarının patlak vermesini önlemek için özel önlemler öneriyor. Komisyon, Üye Devletleri gerekli stratejileri uygulamaya koymaya çağırıyor. Covid-19'un aşılanması ve gözetimi dahil, gelecekteki salgınlara hızlı ve sürekli bir şekilde yanıt vermek için, "AB yöneticisi yaptığı açıklamada.

Brüksel,

“Komisyon tarafından önerilen eylemlerin temel amacı, hem uyarlanmış hem de yeni aşılar da dahil olmak üzere aşı kullanımını artırmak ve tüm vatandaşların iyi korunmasını sağlamaktır” dedi Brüksel, ülkelerden “ulusal aşılama stratejileri geliştirmelerini” ve yeterli lojistik kapasiteleri sağlamalarını istiyor” yeni ve uyarlanmış aşılar teslim edilir edilmez aşıları uygulamak için.

Aşılamayaek olarak, Avrupa Komisyonu “grip gibi solunum virüslerinin gözetimi” çağrısında bulunur ve yüz maskelerinin kullanımı gibi kısıtlayıcı önlemlerin yayılmayı sınırlamak için “Üye Devletlerin araç kutusunun çok önemli bir parçası olmaya devam ettiğini” vurgulamaktadır.Bunaek olarak, Brüksel “tüm Üye Devletlerde güçlü sağlık sistemleri ve kapasiteleri “çağrısında bulunuyor.