“ 2015-2019 yılları arasında 402.428 start-up vardı ve büyük bir kısmı yazılım sektöründe. Romanya, aynı süre içinde 344.772 start-up ile Macaristan'dan daha üst sırada yer aldı.