“ Üç aylık rakamları çeyrekte sona eren yıl değil referans olarak ele alındığında, 2022'nin 2. çeyreğindeki bakiye 1,104,6 milyon avroya ulaştı ve GSYİH'nın% 1,9'una karşılık geldi ve bu da geçen yılın aynı döneminde% -5, 6% 6 ile karşılaştırılıyor” diyor INE notu.

INE ayrıca, ilk dönem göz önüne alındığında, bakiyenin de olumlu olduğunu ve GSYİH'nın% 0.8'ine yerleştiğini ve “Covid-19 salgını ile işaretlenen 2020 ve 2021 homolog dönemlerine kıyasla bu göstergede önemli bir iyileşme kaydettiğini, aynı zamanda 2019 ile ilgili olarak”.


Yılın ilk üç ayında kaydedilen açık GSYİH'nın% 0,4'ü idi.