Tek Kullanımlık Plastik Direktifi 3 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Üye Devletlerin, Direktif kapsamındaki yükümlülüklerin sahada uygulanmaya başlanması için mevzuatı ulusal hukuka dönüştürmek için iki yılı vardır.


ancak, tüm üye ülkeler, Portekiz dahil, direktifi son tarih içinde aktardı, ve AB yöneticisi gönderdi 16 Ocak ayında resmi bildirim mektupları.


Dokuz tanesi, Direktifin ulusal yasalarına tam olarak aktarılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri henüz iletmedi., ve bu nedenle bugün gerekçeli görüşler gönderildi.


Portekiz, Direktifin yeni iki aylık süre içinde tam aktarıldığını bildirmezse, Brüksel davayı AB Adalet Divanına götürebilir.


Avrupa Komisyonu basın açıklamasına göre, tek kullanımlık plastik ürünler denizlerde, okyanuslarda ve plajlarda birikiyor ve plastik kullanışlı, kullanışlı ve değerli bir malzeme iken, plastik atık çevresel hasara neden oluyor ve ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.


Deniz çöplerinin% 80'inden fazlası, özellikle çevreye zarar veren ve deniz yaşamına ve kuşlara doğrudan zarar veren ve mikroplastiklere parçalandığında insan besin zincirine de girebilen plastiklerden oluşur.