TAP meselesi CFP başkanı tarafından belirtildi Bütçe ve Finans Komitesi milletvekillerine yanıt olarak, nerede Önerilen Devlet Bütçesinin uzmanlık tartışmanın bir parçası olarak duydum 2023 için (OE2023).

“Neyin olması amaçlandığının ayrıntılarını bilmiyoruz ya TAP yeniden yapılanma sürecinin bitiminde, ya da açısından Şirketin özelleştirilmesi, ancak TAP durumu açıktır bizi ilgilendiriyor”, dedi Nazaré Costa Cabral.

TAP “sözde amiral gemisi şirketi” ve Şu anda ortaya çıkan soru “şirketin nasıl satılacağı, en hangi fiyat, hangi koşullar altında ve kime”.

“Bence bunlar endişelenmeye başlaması gereken konular Portekizliler, şirketin çok büyük bir sorumluluğu olduğu için bir şirkettir mali borcu olan ve tesadüfen bir kısmının süresi gelecek yıl dolacak, yani bu satışın hangi koşullar altında gerçekleşeceğini görmek önemlidir ve vergi mükellefleri ve Portekizliler için sahip olabileceği etkiler” dedi Nazaré Costa Cabral.