Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne (INE) göre: “Of 2022'nin ikinci çeyreğinde işsiz kalan toplam kişi sayısı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde bu eyalette %53,9 (160.9 bin) kaldı, %26.1 (78.1 bin) istihdama geçti ve% 20 (59.8 bin) hareketsizlik”.

INE, işsizlerin yaklaşık üçte birinin (%32,6; 47.9 bin) ve “potansiyel işgücünün” yedinci (%14.0; 22.5 bin) ikinci çeyrek Temmuz ve Eylül ayları arasında istihdama geçti.

Analiz altındaki dönemde,% 12.0 (86,7 bin) serbest meslek sahibi olan insanlar başkaları için çalışmaya taşındı, “%1,6 (65.2 bin) başkası için bir işi olan insanların serbest meslek”.

Arasında istihdam kalan kişilerin yüzdesi Yılın ikinci ve üçüncü çeyreği ancak iş değiştiren “yüzde 0,4 azaldı puan 3.1% (145.7 bin) ayakta, son iki çeyrek ile karşılaştırıldığında”.