The Hükümet gençlerde azot oksit kullanımının artmasından endişe duyuyor insanlar ve yasak satın almayı yasadışı hale getirecek, sat ya da sahip. Yasak tıbbi amaçlar için veya gıda endüstrisinde gaz kullanımını kapsamayacaktır. TeamAlert'e göre, gülen gaz 1.800 kazada rol oynadı son üç yılda Hollanda genelinde.