Portekiz"deyken kartla ödeme kabul etmeyen bir dizi işletme fark edebilirsiniz., Portekiz Bankası bununla ilgili yasayı açıklığa kavuşturdu.

Portekiz Merkez Bankası'na (BDP) göre ve NM tarafından bildirilen kuruluşlar kart ödemelerini kabul etmek zorunda değildir.

“Hiç kimse kartları herhangi bir mal veya hizmet için ödeme şekli olarak kabul etmek zorunda değildir”, BdP'yi web sitesinde açıklıyor ve “Portekiz'de sadece euro banknotları ve madeni paralar yasal ihale” dedi.


Notlar ve madeni paralar ne olacak?


Bu konuda bankacılık sorumlusu, “kural olarak, doğası ne olursa olsun tüm işlemlerde euro banknotları ve madeni paraların kabul edilmesi gerektiğini” ve “alacaklının genel bir kural olarak reddetmek için her türlü senet veya para birimini kabul etme yükümlülüğüne sahip olduğunu” açıklığa kavuşturmaktadır.

“Bir ödeme aracı olarak Euro cinsinden banknot ve madeni paraların nihai reddi ancak iyi niyetle kurulabilir (örneğin, borçlu tarafından ödemenin alacaklısına borçlu olunan miktarla ilgili olarak sunulan senedin değeri arasında orantısızlık olması durumunda) veya tarafların başka bir ödeme yöntemi kullanma anlaşması ile”, BDP açıklıyor.