Lusa ile konuşan Osvaldo Gonçalves (belediye başkanı veya Alcoutim), Algarve'nin bu bölgesindeki durumun yılın geri kalanında büyük zorluklar öngördüğünü, çünkü sadece kurak mevsimde tüketilmesi gereken su rezervlerinin yaz aylarında kullanıldığını söyledi.

Belediye başkanı, “Bu rezervlerin tüketimi ile ilerliyoruz ve belki de bu rezervlerin bir kısmını gelecek için tehlikeye atıyoruz, bu da hem akiferler hem de hayvan yemi, kalıcı çayırlar ve kendiliğinden bitki örtüsü açısından tükenecek, şu anda kuru” dedi.

Osvaldo Gonçalves, Alcoutim'de sulanan tarım veya yoğun sürüler, özellikle de en fazla su tüketen sığırlar açısından çok fazla baskı olmadığını gözlemledi ve koyun ve keçilerde bile basıncın çok alakalı olmadığını belirtti.

Belediye başkanını, halen belediyede bulunan hayvancılık üreticileri ve çiftçileri, yağmur eksikliği ve doğu Algarve'nin bazı bölgelerinde şiddetli kabul edilen kuraklığın neden olduğu zorluklarla karşı karşıya kalıyor.