İzlenen 60 rezervuardan 35'i toplam hacmin% 80'inden daha fazla ve altısı 40'tan az su kullanılabilirliğine sahipti.

%13,3 ile Barlavento Algarve havzası, bir yıldan fazla bir süredir olduğu gibi, Nisan ayı sonunda küresel olarak en düşük depolanmış su miktarına sahipti.

SNIRH'ye göre, Barlavento havzasında Nisan ayı için ortalama depolama alanı% 76.5.

Daha az su mevcudiyeti ile Mira (%35.7) ve Arade (%39.6) havzaları da vardı.

Ave (%86.9), Tejo (%86.1), Douro (%85.2), Mondego (%83.5), Cávado (%83.3), Lima (%82.2), Guadiana (%81), Oeste (%77.2) ve Sado (%60.1) havzaları en yüksek seviyelere sahipti.


Nehir havzasının Nisan 2023 depoları, Mondego, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras hariç, Nisan depolama ortalamalarının (1990/91 - 2021/22) daha yüksekti Algarve ve Arade havzaları yapmak.


Her hidrografik havza birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.