“Avrupa ülkelerinde ikamet eden yatırımcıların yaptığı yatırım göze çarpıyordu”. Ulusal topraklara yapılan 630 milyon avroluk doğrudan yabancı yatırımdan 350 milyondan fazlası Avrupalı yatırımcıları, yani BDP verilerine göre toplamın yarısından fazlasını ilgilendiriyor ve ECO tarafından bildirildi

.

Kümülatif anlamda, bu yılın ilk çeyreğinin sonunda, Portekiz'deki (DYY) doğrudan yabancı yatırım stoku 172 milyar avroya ulaştı, yani yurtdışında Portekiz'de (DYY) 63 milyar avroya ulaşan doğrudan yatırım stokunun iki katından fazla, Mário Centeno liderliğindeki varlığa işaret ediyor.

BdP'ye göre, farklı oranlarda da olsa “hisse senetleri 2008'den beri arttı”: Portekiz'deki doğrudan yabancı yatırım “2008 ile 2023'ün ilk çeyreği arasında iki kattan fazla arttı”, Portekiz'in yurtdışındaki doğrudan yatırımı “%18 büyüdü”.