BdP'nin 29 Ağustos 2023'te Haziran sonunda yayınlanan istatistiksel bir notuna göre, Portekiz'deki doğrudan yabancı yatırımın (DYY) 'hissesi' 174.000 milyon euro (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %69'u) ve Portekiz'in yurtdışındaki doğrudan yatırım stoku (IPE) toplam 66.000 milyon avro (GSYİH'nın %26'sı).

Merkez bankası, “her iki 'hisse senedinin' 2008'den beri farklı oranlarda olmasına rağmen arttığını ortaya koyuyor: DYY, 2008 sonu ile 2023'ün ilk yarısının sonu arasında iki kattan fazla artarken, IPE% 26 büyüdü”.

BdP verileri ayrıca, Ocak-Haziran ayları arasında DYY işlemlerinin toplam 2.002.18 milyon euro olduğunu gösteriyor. Düzenleyici tarafından Público'ya sağlanan bilgilere göre, bu miktarın% 93,9'u (yani 1881,08 milyon euro) Portekiz'e gayrimenkul yatırımı şeklinde kanalize edildi

.