SEF'in verilerine göre ve Lusa tarafından bildirilen Temmuz ayında, altın vize programı olarak da bilinen Yatırım Faaliyeti Oturma İzni (ARI) aracılığıyla toplanan yatırım, toplam 57,2 milyon Euro'dur. Bu miktar bir yıl öncesine göre% 30 daha fazla, ancak Portekiz'de Haziran ayında kaydedilen 79, 8 milyon Euro'dan% 27 daha az

.

Temmuz ayında Portekiz'de en çok vatandaşın altın vize aldığı ülke, ay boyunca 16 izin verilen ABD oldu.

SEF verileri, ABD'yi takiben, o zaman Filipinler 13, Birleşik Krallık 10 ve ardından Brezilya ve Güney Afrika'nın her biri dokuz olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayında, gayrimenkul edinme kriterleri kapsamında toplam 41 milyon Euro'yu temsil eden toplam 61 altın vize verildi ve program aracılığıyla yapılan yatırımın 7,8 milyon Euro'su kentsel rehabilitasyon alımlarına karşılık geliyordu.

Yatırım faaliyetleri için oturma izinlerinin verilmesi ve yenilenmesi talepleri geçerliliğini koruyor, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte “Belediye Odalarında önceden kontrol prosedürlerini bekleyenler” dahil.

Aile birleşimi için oturma izinlerinin verilmesi veya yenilenmesi de kabul edilen sınırlamanın dışında tutulmuştur..