TAP özelleştirme süreciyle ilgili bu adım, António Costa tarafından Chega'nın Hükümetteki kınama önergesiyle ilgili parlamento tartışmasında yaptığı ilk konuşmada iletildi.

Müdahalesinin son bölümünde Başbakan, ulusal hava taşıyıcısının mevcut ekonomik ve mali durumuna atıfta bulundu.

“Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği gibi, yeniden yapılandırma planını başarıyla uyguluyoruz ve önümüzdeki hafta TAP'ın özelleştirilmesi için çerçeveyi oluşturan, şirketi ve Portekiz ve Portekiz'in çıkarlarını savunan diplomayı onaylayacağımızı teyit edebilirim. Portekizliler”, António Costa ilan etti.