"Er is geen toename van de criminaliteit. Er is in feite een aanzienlijke vermindering van de gerapporteerde criminaliteit", zei Luís Simões, tijdens een hoorzitting in de parlementaire commissie voor gezondheid en sociale zaken van het parlement van de archipel, waarin hij uitleg gaf over het vermogen van de Autonome Regio om in te grijpen in verslavend gedrag.

De commandant van de PSP erkende echter dat er in de maanden juli en augustus een "groeiend gevoel van onveiligheid" was, als gevolg van "een grotere zichtbaarheid van situaties van drugsgebruik, bedelarij en de verblijf van burgers in openbare opvangcentra".

Luís Simões legde uit dat de politie "niet het antwoord" kan zijn op vragen met betrekking tot verslaving, marginaliteit en sociale uitsluiting, mar dat ze "geïntegreerde oplossingen" nodig hebben.

Hij gaf aan dat in de eerste 10 maanden van 2020 de algemene criminaliteit in de autonome regio met 8,5 procent is afgenomen en de gewelddadige en zware criminaliteit met 16,1 procent, maar dat het aantal arrestaties door de PSP met 1,8 procent is toegenomen.