Op het spel staan de richtsnoeren die het EASA en het ECDC op 17 juni hebben bekendgemaakt voor veilige vliegreizen uit gezondheidsoogpunt in de Europese Unie (EU), op een moment dat het covid-19-certificaat als bewijs van vaccinatie op het punt staat in werking te treden.

"Landen moeten ervan uitgaan dat gevaccineerde mensen en mensen die in de 180 dagen voor de reis zijn hersteld van covid-19, die niet aankomen uit landen met een zeer hoog risico of uit gebieden met een gemeenschappelijke circulatie van verontrustende varianten en die dit kunnen aantonen met het EU-certificaat, of onderdanen van derde landen die een soortgelijk certificaat gebruiken, niet moeten worden onderworpen aan tests of quarantaine", aldus de Europese agentschappen in de op 17 juni vrijgegeven richtsnoeren.

Volgens deze twee Europese agentschappen "kan bij wijze van uitzondering voor passagiers die aankomen uit landen met een zeer hoog risico of uit gebieden waar in de gemeenschap zorgwekkende varianten circuleren, worden overwogen om voor vertrek of bij aankomst snelle antigeendetectietests uit te voeren", naast de reeds gevraagde PCR-tests.

Nu de zomer voor de deur staat en de reis- en toerismesector weer verwacht te hervatten, stellen het EASA en het ECDC ook dat "de verificatie van een bewijs van gezondheid of een certificaat, vanuit het oogpunt van de gezondheidsveiligheid, beter bij aankomst op de luchthaven kan worden georganiseerd", om vertragingen in het proces te voorkomen.

Voor mensen in de EU die nog niet gevaccineerd of eerder besmet zijn en die natuurlijke immuniteit hebben, stellen de Europese agentschappen aan de landen een "risicogebaseerde aanpak van de inreismaatregelen voor, gebaseerd op het risico in het land van herkomst en de risicotolerantie in het land van bestemming".

In beide gevallen wordt aanbevolen veiligheidsmaatregelen te handhaven, zoals een fysieke afstand van ten minste één meter, het gebruik van chirurgische maskers in alle fasen van de reis en het invullen van locatieformulieren voor passagiers met het oog op tracering.

De aanbevelingen zijn niet bindend, aangezien het gezondheidsbeheer onder de nationale bevoegdheid van de lidstaten valt, hoewel het EASA en het ECDC hopen dat "landen in heel Europa hun aanbevelingen zullen overnemen om te zorgen voor harmonisatie en een veilig herstel van de sector luchtvervoer en toerisme".

Eerder deze week heeft de Raad van de EU een aanbeveling voor een gecoördineerde aanpak van het reizen goedgekeurd en erop gewezen dat gevaccineerde mensen met ten minste één dosis of mensen die van covid-19 zijn hersteld, niet aan beperkende maatregelen zoals quarantaines of tests mogen worden onderworpen.

Door deze nieuwe aanbevelingen wordt de geldigheid van het weren van Portugal van de groene lijst van reisbestemmingen in het VK nog verder in twijfel getrokken. Als u wilt lobbyen bij uw Britse parlementslid om Portugal weer op de groene lijst te plaatsen, klik dan hier voor meer informatie.