In een rapport dat samen met de Wereldorganisatie voor Toerisme (WTO) is gepubliceerd, wordt opgemerkt dat de verliezen groter zijn in ontwikkelingslanden, omdat het ontbreken van een wijdverbreid vaccinatieprogramma tegen Covid-19 toeristen weghoudt uit deze regio's.

Volgens het document zou de daling van het internationale toerisme als gevolg van de pandemie kunnen leiden tot een verlies van "meer dan vier biljoen dollar in het wereldwijde bbp [bruto binnenlands product] gedurende de jaren 2020 en 2021".

Het geschatte verlies is te wijten aan de directe gevolgen van de pandemie voor het toerisme en het effect ervan op nauw verwante sectoren.

In het rapport, dat in samenwerking met de WTO van de Verenigde Naties is gepubliceerd, staat dat het internationale toerisme en de bijbehorende sectoren "in 2020 een geschat verlies van 2,4 biljoen dollar [ongeveer twee biljoen euro] zullen lijden als gevolg van een scherpe daling van het aantal internationale toeristische bezoeken".

En voor dit jaar zijn de schattingen niet veel beter, met een "vergelijkbaar verlies", waarbij het herstel van de toeristische sector "voor een groot deel" zal afhangen van de wereldwijde implementatie van Covid-19-vaccins.

"De wereld heeft behoefte aan een wereldwijde vaccinatie-inspanning die de werknemers beschermt, de nadelige sociale gevolgen verzacht en ervoor zorgt dat er strategische beslissingen worden genomen met betrekking tot het toerisme, rekening houdend met mogelijke structurele veranderingen," zei secretaris-generaal Isabelle Durant van de UNCTAD in de verklaring.

De secretaris-generaal van de WTO, Zurab Pololikashvili, zei van zijn kant dat toerisme "een levensader is voor miljoenen mensen" en dat verdergaan met vaccinatie "om gemeenschappen te beschermen en de veilige hervatting van het toerisme te ondersteunen van cruciaal belang is voor het herstel van banen en het genereren van broodnodige middelen, vooral in ontwikkelingslanden", waarvan vele sterk afhankelijk zijn van het internationale toerisme.

Volgens het rapport is de vaccinatie tegen Covid-19 "in sommige landen meer uitgesproken dan in andere, zodat de economische verliezen ten gevolge van het toerisme" in de meeste ontwikkelde landen gering zijn, maar verergeren "in ontwikkelingslanden, waar de afwezigheid van vaccins de toeristen wegjaagt".

De vaccinatiegraad tegen Covid-19 is ongelijk verdeeld over de landen, gaande van minder dan 1% van de bevolking in sommige landen tot meer dan 60% in andere.

Deze asymmetrie bij de vaccinatie heeft economische gevolgen voor de ontwikkelingslanden, aangezien zij tot 60% van het wereldwijde verlies aan BBP voor hun rekening kunnen nemen.

Verwacht wordt dat de toeristische sector zich "sneller" zal herstellen in landen met een hoge vaccinatiegraad, zoals Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Maar deskundigen "verwachten niet dat de internationale toeristenstromen voor 2023 of nog later weer het niveau van voor de pandemie zullen bereiken", aldus de WTO. De belangrijkste obstakels zijn de reisbeperkingen, de trage beheersing van het virus, het geringe vertrouwen van de mensen in reizen en het slechte economische klimaat.

Voor dit jaar wijst het UNCTAD-rapport op een verlies van 1,7 tot 2,4 biljoen dollar (1,4 tot 2 biljoen euro) ten opzichte van het niveau van 2019.

De afname van het toerisme veroorzaakt een gemiddelde stijging van 5,5 procent van de werkloosheid onder ongeschoolde arbeidskrachten, met een bandbreedte tussen 0 procent en 15 procent, afhankelijk van het belang van toerisme in economieën.

Arbeid vertegenwoordigt ongeveer 30 procent van de uitgaven voor toeristische diensten in zowel ontwikkelde als ontwikkelingseconomieën.

De UNCTAD herinnert eraan dat zij in juli vorig jaar had geraamd dat een verlamming van het internationale toerisme van vier tot twaalf maanden de wereldeconomie tussen 1,2 en 3,3 triljoen dollar zou kosten, inclusief indirecte kosten.

De verliezen zijn echter "erger dan verwacht" aangezien het internationale reisverkeer meer dan 15 maanden na het begin van de pandemie op een laag niveau blijft.

Foto:Luis García