"De bosbranden in Europa worden steeds erger. Dit jaar, en tot 17 augustus, is in de EU meer dan 430.000 hectare verbrand, terwijl het gemiddelde voor 2008-2020 in deze tijd van het jaar minder dan de helft van die oppervlakte bedraagt", aldus een officiële bron van de Europese Commissie.

De Europese Commissie merkt op dat "de klimaatverandering ook de brandperiode met enkele maanden verlengt, waardoor de kans op nieuwe noodsituaties [...] in Europa toeneemt".

Toch is er tot nu toe "geen enkel verzoek om bijstand van Portugal in 2021 ontvangen", zo verwijst de Europese Commissie naar Lusa, op een moment dat de steun waarom het land op 16 augustus had verzocht in verband met de Copernicus-kaarten, reeds is afgesloten.

Voor de brand die uitbrak in Castro Marim, Algarve, en die dinsdag werd geacht te zijn bedwongen, heeft de nationale autoriteit voor noodsituaties en civiele bescherming vervolgens toegang gevraagd tot de satellietkaarten van het Copernicus-systeem voor rampenbeheer.

"Er werden drie verschillende soorten kaarten opgevraagd: een ramingskaart om de meest getroffen locaties te identificeren en ruwweg te beoordelen, een grenskaart om de geografische omvang van de brand te beoordelen en een classificatiekaart om de intensiteit en de omvang van de resulterende schade van de gebeurtenis te beoordelen", legt de officiële bron van het gemeentebestuur uit aan Lusa.

In het brandseizoen van dit jaar en tot afgelopen woensdag is de Copernicus-satellietdienst al 30 keer aangevraagd voor bosbranden over de hele wereld, zo blijkt uit gegevens van de Europese Commissie die aan Lusa zijn verstrekt.

Het gaat om verzoeken van Italië (van 25 juli, 1 augustus en 11 augustus), van Griekenland (3 en 5 augustus), naast andere landen, zoals Turkije (1 augustus).

Spanje heeft onlangs ook om satellietkaarten verzocht ter ondersteuning van de evaluatie van bosbranden in het land, waarvan er volgens Brussel nog enkele actief zijn.

Een andere vorm van steun die de EU aan haar landen en partners kan verlenen, is de activering van het Europees mechanisme voor civiele bescherming, dat "in de afgelopen 10 jaar al op meer dan 40 noodsituaties van grote bosbranden heeft gereageerd", aldus de instelling in dit schriftelijke antwoord.

In dit seizoen van branden heeft de EU, naar aanleiding van verzoeken van Griekenland, Albanië, Italië, Noord-Macedonië en Turkije, geholpen om 14 blusvliegtuigen, drie helikopters, 250 voertuigen en ongeveer 1 300 elementen van reddingsteams te mobiliseren in het kader van het Europees mechanisme voor civiele bescherming.

Sommige regio's in Griekenland, Spanje en Italië hebben te kampen gehad met ernstige hittegolven.