Bij deze strafbare feiten, die betrekking hebben op welzijns- en esthetische geneesmiddelen, gaat het om usurpatie van medische functies en de inbreuk op de lichamelijke integriteit.

De Voedsel- en Economische Veiligheidsautoriteit (ASAE), voert sinds 2019 verschillende onderzoeken uit en heeft al 55 strafrechtelijke onderzoeken lopen.

Onderzocht worden medische handelingen die worden verricht door mensen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn. Bijvoorbeeld: esthetische en wellness handelingen, toediening van medicijninjecties die onderworpen zijn aan medisch voorschrift en het gebruik van invasieve technieken zonder de nodige diagnose en medisch toezicht, zoals het injecteren van botox, het gebruik van medische apparatuur bij behandelingen zoals intramusculaire of intraveneuze ozontherapie, het verwijderen van wratten, het verwijderen van buccaal vet, onder andere, die niet werden uitgevoerd door medici.

Volgens de ASAE "zijn verschillende geneesmiddelen in beslag genomen, die specifiek zijn voor het gebied van de esthetische geneeskunde, zoals botox, cortisone, verdovingsinjecties en ontstekingsremmers, apparatuur voor exclusief medisch gebruik of voor gebruik onder medisch toezicht, waaronder cavitatiemachines, plasma, radiofrequentie en cryolipolyse, computerapparatuur en vele documenten met bewijsmateriaal."

De onderzoeken die de ASAE via haar Nationale Eenheid voor Crimineel Onderzoek en Informatie (UNIIC) heeft verricht, in samenwerking met de Medische Vereniging, met de Nationale Autoriteit voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, IP (INFARMED, IP) en met de regelgevende gezondheidsautoriteit, vonden plaats in de districten Seixal, Almada, Lissabon, Loures, Porto, Maia en Felgueiras. Het onderzoek heeft geleid tot de inbeschuldigingstelling van vier verdachten, die zijn vrijgelaten, maar zich eenmaal per week op het politiebureau moeten melden.

In het kader van de operatie werden vier huiszoekingsbevelen, elf huiszoekingsbevelen voor niet-huishoudelijke doeleinden in esthetische centra en in parafarmacies (winkels die farmaceutische producten verkopen waarvoor geen medisch voorschrift vereist is), en ook zes huiszoekingsbevelen voor computerapparatuur en mobiele telefoons uitgevoerd.