Volgens de verklaring van de ministerraad heeft de uitvoerende macht zijn goedkeuring gehecht aan "buitengewone en uitzonderlijke steun voor de sector van het openbaar personenvervoer over de weg, die uit het Milieufonds zal worden gefinancierd, teneinde de gevolgen van de stijging van de brandstofprijzen te verzachten".

De steun, die reeds was aangekondigd door de minister van Milieu, João Pedro Matos Fernandes, "heeft betrekking op voertuigen met een vergunning van het Instituut voor Mobiliteit en Vervoer (IMT) voor het openbaar vervoer van passagiers over de weg - taxi's en bussen - en wordt vooruitbetaald tot eind 2021".

Het bedrag "komt overeen met een waarde van 10 cent/liter, ter ondersteuning van 190 euro voor elke taxi met vergunning (uitgaande van een verbruik van 380 liter per maand) en 1.050 euro voor elk zwaar voertuig voor openbaar personenvervoer (uitgaande van een verbruik van 2.100 liter brandstof per maand)", zo luidt de verklaring.

De regering gaf ook aan dat "de referentieperiode voor deze steun overeenkomt met 1 november 2021 tot 31 maart 2022, waarbij de totale maximumwaarde van deze maatregel op maximaal 14,5 miljoen euro wordt geraamd".

Om recht te hebben op deze bedragen, "moeten de exploitanten van voertuigen vóór 30 november 2021 het formulier invullen dat beschikbaar is op de 'Website' van het Milieufonds, waarbij zij de nodige documentatie moeten indienen voor de werking van de steun".

"Wat is voorzien voor bussen en taxi's is een korting identiek aan die voor particulieren, 10 cent per liter, maar met zeer verschillende limieten", gedetailleerde Matos Fernandes, op 22 oktober, aangevend dat "voor particulieren, ze 50 liter per maand zijn, voor taxi's zal het 380 liter per maand zijn en voor bussen 2.100 liter per maand."