In een gezamenlijke verklaring onthullen het INSA en het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) dat voorlopige tests die bij het INSA zijn uitgevoerd "er sterk op wijzen dat alle 13 gevallen die in verband worden gebracht met Belenenses SAD-spelers verband houden met de zorgwekkende Omicron-variant".

De gezondheidsautoriteiten leggen ook uit dat het INSA, bij het analyseren van gevallen van infectie van Belenenses SAD-spelers, via zijn afdeling Infectieziekten, op zondag een partij van 13 positieve monsters heeft geanalyseerd die in verband worden gebracht met gevallen van infectie bij Belenenses-spelers SAD, gezien het feit dat een van de positieve gevallen een recente reis naar Zuid-Afrika had gemaakt.

"Om te garanderen dat de transmissieketens worden doorbroken en overeenkomstig het voorzorgsbeginsel in de Volksgezondheid, in afwachting van meer informatie over de overdracht, de gevolgen en de doeltreffendheid van het vaccin tegen de Omicron-variant, hebben de gezondheidsautoriteiten de profylactische isolatie bepaald van de contacten van de besmettingsgevallen die in verband worden gebracht met deze uitbraak, ongeacht de vaccinatiestatus en het niveau van blootstelling", aldus de nota.

Deze contacten - zo voegen zij eraan toe - "blijven geïsoleerd en zullen regelmatig worden getest, zo vroeg mogelijk, op de 5e en 10e dag".

Het INSA heeft ook monsters geanalyseerd van 218 passagiers van een vlucht uit Maputo, die op 27 november op de luchthaven van Lissabon is geland.

Wat deze vlucht betreft, werden slechts twee positieven gedetecteerd: één wordt in verband gebracht met de Delta-variant en de andere maakte geen correcte identificatie mogelijk.

Het Ricardo Jorge-instituut is al begonnen met de sequencing van het genoom om de definitieve bevestiging van deze gevallen te krijgen. In de nota wordt er echter aan toegevoegd dat "de voorspellende waarde van de reeds uitgevoerde tests zeer hoog is".

Deze nieuwe genetische variant van het coronavirus, die aanvankelijk in Zuid-Afrika en enkele Zuid-Afrikaanse landen werd vastgesteld, is de afgelopen dagen ook in enkele Europese landen gesignaleerd.

"Er zijn echter nog geen wetenschappelijke gegevens die de grotere overdraagbaarheid of het vermogen om de doeltreffendheid van de huidige vaccins te verminderen ondersteunen", verwijzen de gezondheidsautoriteiten, die de epidemiologische surveillance hebben versterkt en controlemaatregelen toepassen, met de profylactische isolatie van contacten van gevallen van besmetting met de Omicron-variant of met een voorgeschiedenis van reizen naar zuidelijk Afrika in de afgelopen 14 dagen, ongeacht de vaccinatiestatus, volgens het voorzorgsbeginsel in de Volksgezondheid.

Het INSA zal ook voortdurend toezicht blijven houden op de genetische varianten van het nieuwe coronavirus door middel van de analyse van monsters met nationale vertegenwoordiging, alsmede de analyse van verdachte gevallen die door de gezondheidsautoriteiten of door samenwerkende laboratoria worden vastgesteld", zo wordt in de nota toegevoegd.

De nationale autoriteiten zeggen ook dat "Portugal zich bewust is van deze situatie en zijn doorlopende programma voor het monitoren van varianten op nationaal niveau handhaaft" en blijft oproepen tot zelfisolatie en het testen van mensen die symptomen hebben die wijzen op COVID-19, die contact moeten opnemen met SNS24.