De alarmtoestand is het laagste niveau van reactie op rampsituaties in de basiswet civiele bescherming.

"De ministerraad heeft vandaag de resolutie goedgekeurd die de afkondiging van de alarmtoestand, in het kader van de pandemie van de Covid-19-ziekte, verlengt tot 22 maart 2022, 23.59 uur", aldus de verklaring.

Volgens de regering laat de resolutie, die op 8 maart in werking treedt, de thans van kracht zijnde maatregelen ongewijzigd.

Een van de maatregelen die van kracht zijn, is het verplichte gebruik van een masker in openbare binnenruimten, gezondheidsdiensten en vervoer.

Voor degenen die geen boosterdosis van het vaccin tegen covid-19 hebben gekregen, blijft de negatieve test op het SARS-CoV-2-coronavirus verplicht bij bezoeken aan woningen en gezondheidsinstellingen, rekening houdend met het feit dat het gaat om groepen die bijzonder kwetsbaar zijn.