Volgens een bericht van idealista/news is de staking georganiseerd door de Beweging van Taxateurs van Onroerende Goederen (MPAI) en op zaterdag (19 maart) begonnen.

"De MPAI maakt zich sterk voor de opschorting van taxaties voor banken gedurende deze en volgende week: tussen 19 maart en 3 april 2022. In deze periode, en na debat onder MPAI aanhangers, is besloten dat de experts weigeren te werken met onhoudbare voorwaarden", leest een verklaring van MPAI.

Volgens de MPAI, die in 2018 werd opgericht met als doel te strijden voor de verbetering van de voorwaarden van vastgoedtaxateurs in het nationale financiële systeem - banken, kredietinstellingen, beleggingsfondsen, onder andere -, "zijn er in het proces dat momenteel is opgezet praktijken die de experts betwisten en die van invloed kunnen zijn op de eindklant, die in feite degene is die betaalt voor de taxatie".

Gebrek aan controle

In het document verwijst de MPAI bijvoorbeeld naar het gebrek aan controle "op het bestaan van niet-gecertificeerde deskundigen in het veld die eigendommen bezoeken en taxatierapporten opstellen, die later worden ondertekend door andere bij het CMVM geregistreerde deskundigen (hetgeen in strijd is met wet 153)" .

Een andere door de MPAI geëiste maatregel is de verlenging van de termijnen voor de indiening van de evaluatieverslagen. "Controle en dwingende eis van uitvoeringstermijnen, niet verenigbaar met de tijd die nodig is voor een zorgvuldige technische analyse; de meeste van hen leggen termijnen op van 1 tot 3 dagen voor de ontvangst/voltooiing/levering van het evaluatieverslag onder sancties van vergoeding", leest het document.

Wat de honoraria betreft, wordt in de beweging gesteld dat de vergoeding van de door de bij de CMVM geregistreerde taxateurs geleverde taxatiediensten niet verenigbaar is "met de kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de processen en de duurzaamheid van de activiteit voor de betaling van nieuwe uitgaven in verband met de activiteit, zoals de verzekering van de wettelijke aansprakelijkheid en de CMVM-vergoedingen. De deskundigen ontvangen gemiddeld slechts 17% van de waarde van de taxatie die de cliënt aan de bank betaalt", onthult de MPAI.