Volgens het Directoraat-generaal voor Voedsel en Veterinaire Geneeskunde (DGAV) "vindt in de maand augustus opnieuw een verplichte periode voor de opgave van de varkensstapel (DES) plaats, overeenkomstig de PCEDA-kennisgeving (Aujeszky's Disease Control and Eradication Plan) van het Directoraat-generaal voor Voedsel en Veterinaire Geneeskunde".

Volgens het DGAV wordt de aangifte van de varkensvoorraden beschouwd als een essentiële gezondheidsmaatregel ter bestrijding van de ziekte van Aujeszky, en niet-naleving ervan leidt tot sancties, zoals het verbod voor de exploitant om via iDigital rechtstreeks doorvoergidsen voor varkens uit te geven, totdat de situatie is opgelost.

De aangifte van de varkensvoorraden kan rechtstreeks door de exploitant worden gedaan op het IFAP-portaal, bij elke dienst van de regionale voedsel- en veterinaire diensten of bij boerenorganisaties die bij IFAP zijn geregistreerd.

Volgens de regels van het DGAV moeten "aangiften van varkensbestanden die na de uiterste datum worden gedaan, worden gemeld op de eerste van de maand van de vorige verplichte periode", waarbij als voorbeeld wordt genoemd dat een aangifte die op 2 november is ingediend, moet worden gemeld op 1 augustus van dat jaar.

Varkenshouders moeten drie keer per jaar - in april, augustus en december - aangifte doen.