Het verbod was ingesteld vanwege "ongepaste beïnvloeding door derden", aldus de FIFA: "Het besluit [om het verbod op te heffen] werd genomen nadat de FIGFA de bevestiging had ontvangen dat het mandaat van het Comité van Beheerders, dat was ingesteld om de bevoegdheden van het Uitvoerend Comité van de AIFF over te nemen, was beëindigd".