Regionale en nationale milieuactivisten stellen in een verklaring dat "de recente beslissing van de hoogste administratieve rechtbank met betrekking tot het voorstel voor de bouw van een toeristisch megaproject in Lagoa dos Salgados de oprichting van een natuurreservaat op die locatie niet ter discussie stelt".

Volgens deze organisaties erkende de hoogste administratieve rechtbank op 7 september dat de verklaring van non-conformiteit (volgens welke het bouwplan niet voldoet aan de verplichte milieuwaarborgen) was afgegeven door de CCDR (Regionale Commissie voor Coördinatie en Ontwikkeling) van de Algarve.

De rechtbank was van mening dat het project een gunstige verklaring van milieuconformiteit had verkregen door "stilzwijgende goedkeuring", vanwege de vertraging bij het reageren op het evaluatieverzoek dat in september 2017 was ingediend door de promotor van het project, Finalgarve, een bedrijf uit de Millenium/BCP-groep.

De uitspraak van de hoogste administratieve rechtbank "laat de deur open", zodat de CCDR-Algarve "verder kan gaan met de intrekking of wijziging" van deze stilzwijgend gunstige beslissing over de Milieuconformiteit van het Uitvoeringsproject(DCAPE), stellen de niet-gouvernementele groepen.

Daarom verwachten deze organisaties "dat de CCDR-Algarve onverwijld een proces start om de stilzwijgend gunstige DCAPE in te trekken of te wijzigen, op basis van het publieke belang van de bescherming van bedreigde diersoorten, waaraan het plan van de projectontwikkelaars in feite niet voldeed".

De organisaties hopen ook dat, als de promotors van het toeristische project een vergunning aanvragen om met de werkzaamheden te beginnen, de gemeente Silves "voornoemde vergunning niet zal afgeven".