Według cotygodniowego biuletynu zbiorników, publikowanego przez APA we wtorki z danymi z poprzedniego poniedziałku, z 75 monitorowanych zbiorników w kontynentalnej części Portugalii, 44 (+6) miało pojemność pomiędzy 81% a 100%.

Trzynaście zbiorników pozostawało na poziomie od 61% do 80% pojemności, cztery (-1) były w połowie pojemności (51% do 60%), kolejne cztery (-1) prawie w połowie (między 41% a 50%), siedem kontynuowało magazynowanie od 21% do 40% całkowitej objętości, a trzy (+1) poniżej 20% pojemności.

W sytuacji krytycznej pozostały zbiorniki Campilhas i Monte da Rocha, oba w zlewni hydrograficznej Sado, z odpowiednio 11% i 10% pojemności, oraz Bravura, w zachodnim Algarve, z 12% całkowitej zmagazynowanej objętości.

Spośród 15 monitorowanych w poniedziałek dorzeczy, osiem miało ponadprzeciętny zapas wody w miesiącu styczniu, a siedem poniżej.

W porównaniu z danymi z 26 grudnia, opublikowanymi w poprzednim biuletynie, objętość zmagazynowanej wody wzrosła w 11 dorzeczach hydrograficznych i spadła w czterech.

Według APA, dorzecza Limy i Douro były tymi, które w poniedziałek odnotowały największe zmagazynowanie wody (94,3%), następnie Vouga (94,1%), Tag (91,9%), Ave (89,2%) i Guadiana (85,1%).

Najmniej wody zgromadziły zlewnie Barlavento Algarvio (11,5%), Mira (36,9%), Arade (41,7%), Alentejo (43,4%) i Sado (49%).