W okresie od stycznia do listopada 2022 r. całkowita liczba urodzeń żywych wyniosła 76 269, liczby przekraczające o 4,7% te, które wystąpiły w tym samym okresie roku poprzedniego (72 869).

Mimo to bilans naturalny (czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów) w listopadzie wyniósł -3.017, choć stanowi poprawę w porównaniu z wartością odnotowaną w tym samym miesiącu 2021 roku (-3.813).

W pierwszych jedenastu miesiącach 2022 roku skumulowana wartość salda naturalnego wyniosła -35 999, wykazując zmniejszenie w stosunku do wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (-40 701), ale wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 (22 204) i 2020 (-32 180).

Śluby

Jeśli chodzi o liczbę ślubów zawartych w listopadzie, która wyniosła 1 968, to w porównaniu z tym samym miesiącem 2021 roku nastąpił wzrost o 20,9%, czyli o 340 ślubów więcej.

Ponadto w pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku również odnotowano wzrost liczby małżeństw. W sumie od stycznia do listopada zawarto 34 685 małżeństw, o 7 738 więcej (+28,7%) niż w tym samym okresie 2021 roku i odpowiednio o 3 400 więcej (+10,9%) i 17 282 więcej (+99,3%) niż w tych samych miesiącach 2019 i 2020 roku.


Powiązany artykuł. -Populacja rozwiedzionych w górę o 39,8%