Badanie "Ocena wpływu lokalnego zakwaterowania w Portugalii" jest opracowywane przez NOVA SBE w oparciu o połączone dane z Eurostatu i Narodowego Instytutu Statystyki(INE), na wniosek Associação do Alojamento Local in Portugal(ALEP).

Według wstępnych wyników badania liczba noclegów w AL w 2019 r. wyniosła 38,4 mln, "co stanowi około 40 procent wszystkich noclegów na terytorium kraju". Autorzy wskazują, że INE nie doszacowuje całkowitej liczby noclegów w AL w Portugalii, ponieważ liczy tylko liczbę noclegów w obiektach z 10 lub więcej łóżkami, co odpowiadało 10,2 miliona noclegów w 2019 roku.

Oficjalne dane z Unii Europejskiej (CETUR/EUROSTAT) "wskazują na łącznie ponad 28,2 mln noclegów w AL z mniej niż 10 łóżkami w Portugalii w tym samym okresie" (nieuwzględnionych przez INE), czytamy w podsumowaniu wstępnego raportu.

Według wstępnego raportu turyści, którzy zatrzymali się w jednostkach AL w 2019 r., wydali ponad 8 mld euro w portugalskiej gospodarce, "co odpowiadało ponad 8,5% całkowitego eksportu towarów i usług oraz około 3,8% PKB". Noclegi w AL stanowiły około 40% wszystkich noclegów na terytorium kraju w 2019 r., a odsetek ten był wyższy w niektórych miejscach, takich jak Lizbona i Porto.

Autorzy wskazują, że "wydatki turystów związane z zakwaterowaniem odpowiadają średnio tylko 26% ich całkowitych wydatków", więc "bez lokalnego zakwaterowania istnieje ryzyko utraty dochodów związanych z AL", a także pozostałych 74% wydanych przez tych turystów na inne produkty i usługi.

Wśród tych produktów i usług, turyści przebywający w AL wydali 5,8 mld euro na żywność i napoje oraz 4,2 mld euro na transport, "TAP jest jednym z głównych beneficjentów", oprócz wydatków w supermarketach, 500 mln euro wydanych na różnych touroperatorów, usługi kulturalne oraz rekreację i wypoczynek.

"W przypadku braku lokalnego zakwaterowania, a nawet w obliczu wzrostu wskaźnika obłożenia hoteli o 15% przez cały rok, do wartości nigdy nie widzianych w ujęciu rocznym, ponad 23 miliony noclegów nie miałoby miejsca. W ujęciu bezpośrednim utrata tych noclegów oznaczałaby również utratę 4,7 mld euro wydatków turystycznych, co odpowiada zniszczeniu 2,2% krajowego PKB".


Potrzeba ponad 1000 hoteli

Aby zastąpić obecną liczbę miejsc noclegowych w jednostkach AL w Portugalii, konieczne byłoby zbudowanie 1030 nowych hoteli, "z czego 168 w Porto, 169 w Algarve i kolejnych 211 hoteli w Lizbonie". Badanie "Ocena wpływu lokalnego zakwaterowania w Portugalii" zostało opracowane przez profesorów João Bernardo Duarte, Pedro Brinca i João Pedro Ferreira z Nova SBE.

"W 2022 r. dane dotyczące turystyki przyjmującej nie zostały jeszcze udostępnione przez INE, ale dane przedstawione przez rząd wskazują na jeszcze lepszy rok pod względem przychodów", podkreślają. Z drugiej strony Eurostat umieścił całkowitą liczbę noclegów w Portugalii w 2022 r. w tym samym rzędzie wielkości, co w 2019 r., z 30 992 816 noclegami zarejestrowanymi w AL (w 2019 r. było to 31 064 000), co wskazuje na "ogromną odporność" sektora, który w ubiegłym roku "praktycznie wyszedł z pandemii".