Adunarea Republicii a dezbătut proiectul de rezoluţie al CDS-PP (care a fost aprobată), dacă Guvernul ar trebui să prezinte parlamentului restructurarea SEF.

„ Este imposibil să nu se concluzioneze că există multe persoane care privesc favorabil separarea dintre aspectele polițienești și administrative ale sistemului european și național de control al frontierelor și de gestionare a problemelor legate de străini”, a declarat deputatul PSD, José Magalhães.

Pentru PSD, deputatul André Coelho Lima a lăudat o „separare organică între funcţiile de poliţie şi cele administrative”, dar a argumentat că „această schimbare ar trebui să fie transversală întregului sistem intern de securitate” şi nu doar să aibă loc în SEF.

Deputatul social-democrat a susținut, de asemenea, că „o singură autoritate ar trebui să aibă dimensiunea gestionării integrate a frontierelor” și că Portugalia „poate fi reprezentată” în cadrul agenției europene de control al frontierelor Frontex doar de către „entități polițienești”.

António Filipe a subliniat, de asemenea, că PCP „priveşte foarte favorabil ideea separării între funcţiile de securitate şi cele administrative”, considerând că „una dintre erorile de bază în crearea SEF a fost exact acea fuziune”.

El a avertizat de asemenea împotriva posibilităţii unei „extincţii prost gândite a SEF”.

Liderul parlamentar CDS-PP a menţionat că partidele se opun „ideilor şi modelului de reformă” al acestui serviciu.

Arătând că „toată lumea este de acord că partea administrativă este una, funcțiile de securitate sunt alta”, Telmo Correia a subliniat că este necesar să se evalueze „dacă prin concentrarea criminalului și a părții migratoare în același organism sau nu vom răspunde mai bine” la recepția imigranţi, subliniind faptul că CDS apără că Portugalia ar trebui să „bun venit” şi să integreze străinii.

„ La urma urmei, toate băncile sunt de acord cu separarea dintre funcțiile de poliție și cele administrative ale SEF, iar aceasta este o situație de câștig-câștig care nu ar fi fost niciodată evidențiată cu această claritate”, a declarat ministrul Administrației Interne la încheierea dezbaterii.

Pentru Eduardo Cabrita, „miza este să ştim cine vrea să-l implementeze” şi „cine foloseşte mecanismele de coregrafie parlamentare pentru a intenţiona cu adevărat ca acest lucru să fie dus în calendele greceşti”.

Rezoluţia Consiliului de Miniştri care defineşte orientările politice pentru crearea Serviciului pentru Străini şi Azil, care va succeda SEF, stabileşte „bazele unei separări organice foarte clare între funcţiile poliţiei şi funcţiile administrative de autorizare şi documentare imigranți”.

Rezoluția stabilește care dintre funcțiile de poliție ale SEF vor fi transferate Gărzii Naționale Republicane, Poliției de Securitate Publică și Poliției Judiciare, precum și competențele care vor fi transferate Institutului de Înregistrare și Afaceri Notariale, părăsind Străinii și Azilului Serviciu cu „atribuții de natură tehnică-administrativă”.