Această monedă face parte dintr-un pachet anunțat de Executivul comunitar de la Bruxelles, care include noi propuneri pentru un cadru legal pentru moneda euro digitală și pentru a proteja utilizarea numerarului. În spiritul acestui pachet, instituția a propus ca euro digital să fie, similar cu numerarul, „disponibil împreună cu metodele de plată private naționale și internaționale existente”.

„Ar funcționa ca un portofel digital, oamenii și companiile ar putea plăti cu euro digital oricând și oriunde în zona euro. În special, plățile ar fi disponibile atât online, cât și offline sau, mai degrabă, plățile ar putea fi efectuate de la dispozitiv la dispozitiv fără conexiune la internet, într-o zonă îndepărtată sau într-o parcare subterană, în timp ce tranzacțiile online vor oferi același nivel de confidențialitate ca metodele de plată digitală existente”,

a explicat Comisia Europeană.

„Băncile și alți prestatori de servicii de plată din întreaga UE” urmează să „distribuie euro digital cetățenilor și companiilor”, iar „serviciile de bază ale monedei euro digitale vor fi furnizate gratuit persoanelor fizice”.

„Pentru a promova incluziunea financiară, oamenii nu vor trebui să dețină un cont bancar pentru a putea deschide și gestiona un cont digital în euro la oficiile poștale sau la o altă entitate publică, cum ar fi o administrație locală”, a subliniat Comisia Europeană, asigurând că „contul va fi ușor de utilizat, inclusiv pentru cei cu deficiențe”.

Pentru aceasta, întreprinderile din întreaga zonă euro vor fi obligate să accepte moneda euro digitală, cu excepția întreprinderilor foarte mici care pot renunța, având în vedere costul creării de noi infrastructuri.

Similar numerarului, euro digital va fi responsabilitatea BCE, întrucât propunerea anunțată miercuri stabilește doar cadrul juridic și elementele esențiale ale monedei euro digitale și va trebui să treacă prin Parlamentul European și Consiliu. BCE va decide dacă și când va bate moneda, într-un proiect care va solicita lucrări tehnice suplimentare din partea băncii centrale

.

De asemenea, a fost propus un curs juridic pentru monedele și bancnotele euro, pentru a „proteja acceptarea generală continuă a numerarului în zona euro și, de asemenea, pentru a asigura accesul oamenilor la numerar suficient”, permițând fiecărui cetățean să își aleagă „metoda de plată în mod liber”.

Pentru aceasta, Bruxelles-ul a cerut statelor sale membre să asigure acceptarea monedelor și bancnotelor, solicitând rapoarte despre situație și măsuri pentru rezolvarea problemelor identificate. „Comisia ar putea interveni pentru a specifica măsuri, dacă este necesar”, a adăugat instituția.

Adoptată de 20 de state membre ale UE, euro este în circulație de 21 de ani și este a doua cea mai utilizată monedă pentru tranzacțiile internaționale la nivel mondial.